גביית צ′קים חוזרים - פתרונות אשראי מהירים
פתיחת תפריט
גביית צ′קים חוזרים

גביית צ′קים חוזרים

קניית צ′קים חוזרים

קניית צ′קים חוזרים

ניכיון צ′קים

ניכיון צ′קים

גביית פסקי דין

גביית פסקי דין

הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים

הלוואות ללקוחות פרטיים

הלוואות ללקוחות פרטיים

פתרונות אשראי מהירים > חשבון מוגבל >

חשבון מוגבל

 

חשבון אשר סורבו בו במהלך שנה, בהיעדר כיסוי , 10 צ'קים ומעלה, ובלבד שחלפו 15 יום ומעלה בין הצ'ק הראשון והעשירי שסורבו (שכן ייתכנו נסיבות חד פעמיות שגרמו לכך).

 

באם החשבון יוגבל, בעליו יסווג כ"לקוח מוגבל".


משסורבו 5 צ'קים בחשבונו מסיבת אכ"מ על הבנק לשלוח התראה לבעל החשבון. ככל שבמועד המשלוח התקיימו כבר התנאים להגבלה תשלח הודעת הגבלה. וככל שההגבלה הינה בנסיבות מחמירות לא תשלח התראה.


הודעה על ההגבלה תשלח לבעלי החשבון, מורשי החתימה ומיופי הכח בחשבון ,זאת לא יאוחר מ 5 ימי העסקים לאחר המועד בו סורב הצ'ק האחרון שגרם להגבלה.

 

ההגבלה תתחיל חמישה עשר יום לאחר משלוח ההודעה ויוטלו מגבלות / סנקציות על הגורמים הנ"ל ועל החשבון הרלוונטי.

 

 

ההגבלות החלות על בעלי החשבון המוגבל הרשומים בבנק הינם :

 

1. משיכת צ'קים מהחשבון המוגבל (וככל שיימשכו, הבנק לא יכבדם).


2. פתיחת חשבון חדש בו נמשכים צ'קים, בכלל הבנקים (עם זאת, לקוח מוגבל רשאי לפתוח חשבון רגיל בו לא נמשכים צ'קים , ככל שאין מניעה אחרת לפתיחת חשבון זה).


3. מינוי למיופה כח או מורשה חתימה בחשבון בו נמשכים צ'קים.

חשבון מוגבל

 

 

 הלקוח המוגבל יכול לעבוד בחשבון מוגבל באופנים הבאים :

 

1. לשלם במזומן .


2. לשלם באמצעות הוראות קבע.


3. לעשות שימוש בכרטיס אשראי בכפוף להסדר עם הבנק (החוק אינו אוסר על הבנק להנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל ומאידך הבנק רשאי לבטלו).


4. לעשות שימוש בכרטיס דביט (חיוב) לביצוע תשלומים (אלא אם רשות האכיפה והגביה אסרה זאת).


5. לבצע הפקדות.


6. לבצע כל פעולה אחרת שאינה משיכת צ'קים בחשבון זה.


7. למשוך צ'קים בחשבונותיו הנוספים, ככל שקיימים ואשר לא הוגבלו.

 


תקופת ההגבלה
תקופת ההגבלה הינה לשנה, החל מהמועד שצוין בהודעת הבנק. צ'קים שיוצגו בתקופה זו לפירעון יוחזרו מהסיבה "חשבון מוגבל".

 

החשבון מצוי בהמתנה למשך 15 ימים ממועד משלוח הודעת ההגבלה ללקוח ע"י הבנק (בעקבות סירוב הצ'ק האחרון שגרם להגבלה) צ'קים שסורבו בתקופה זו ייתוספו למניין הצ'קים שסורבו בחשבון ואשר גרמו להגבלתו.

 

יצוין כי הבנק יכול לסרב להעניק אשראי, (כך גם נותני אשראי חוץ בנקאי) וכן להנפיק צ'קים ללקוח גם לאחר סיום תקופת ההגבלה.

 

 

איתור חשבונות מוגבלים

מידע אודות פרטי החשבונות המוגבלים (מס' חשבון, פרטי בנק וסניף ,סיום מועד ההגבלה) , מפורסם ע"י בנק ישראל.

 

ככל שההגבלה הינה בנסיבות מחמירות יפורטו שמות הלקוחות המוגבלים וכן מספרי תעודות הזהות, (בחלוף 60 יום ממועד הגבלתם), למעט באשר ללקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות (באם ההגבלה הוטלה ע"י הוצאה לפועל, כונס נכסים, בית הדין הרבני).

 

המידע מופץ ע"י בנק ישראל לכל הבנקים, אשר אינם רשאים לעשות בו שימוש בחלוף 3 שנים ממועד סיום ההגבלה, (הבנק שהטיל ההגבלה אינו מוגבל בזמן).

 

 

 

טופס משוב

נשמח לענות לשאלותיכם, צוות המשרד יחזור אליכם בהקדם

*שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת:
*טלפון:
דואר אלקטרוני:
*פרטי הפניה:

פתרונות אשראי מהירים


טלפון: 077-2062081

אימייל: gviya3@gmail.com

 

השירות ניתן לתושבי: אזור הצפון והגליל, חיפה והקריות, אזור המרכז, ירושלים ואזור הדרום

גביית צ′קים חוזרים | שקים חוזרים | פתרונות אשראי מהירים   I  טלפון: 077-2062081   I   אימייל: gviya3@gmail.com

 

התוכן באתר רשום בלשון זכר, אך הוא מיועד שני המינים  |  תקנון ותנאי שימוש

הפעל נגישות

בניית אתרים